Làm thế nào để kết hợp một DAO và phát hành thẻ để sẵn sàng để quyên tiền từ VC

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

DAO là gì?

A DAO, or decentralized autonomous organization, is an online-based organization that exists and operates with no single leader or governing body. DAOs are run by code written on a blockchain like Ethereum (ETH) and are owned and operated by the people who use them.

rất nhiều loại DAO khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung: chúng được phân cấp, có nghĩa là quyết định về tương lai của tổ chức được quyết định bởi nhóm tập thể chứ không phải là một cá nhân duy nhất.

Phân cấp này là những gì làm cho DAO hứa hẹn, vì nó về mặt lý thuyết loại bỏ khả năng tham nhũng hoặc thao tác bởi một thực thể duy nhất. Hợp đồng thông minh (chứ không phải con người) thực hiện các điều khoản và điều kiện của tổ chức, làm cho họ vô cùng hiệu quả và kiên cường để thay đổi.

DAOhoạt động như thế nào?

Một DAO là một tập hợp các hợp đồng thông minh sống trên blockchain Ethereum. Các hợp đồng này tương tác với nhau để hình thành tổ chức. Chúng được viết theo cách mà bất cứ ai trên thế giới đều có thể sử dụng chúng.

The code for a DAO is public, and anyone can view it to see how it works. This transparency is one of the key features of a DAO. Compared to traditional organizations, DAOs are much more efficient because there is no need for a middleman or central authority.

Một đặc điểm chính khác của DAO là nó tự trị, có nghĩa là nó có thể hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh, có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ theo các quy tắc được lập trình.

DAO là tự quản và tự duy trì, có nghĩa là họ có thể tiếp tục tồn tại và hoạt động ngay cả khi những người sáng tạo ban đầu không còn tham gia. Đây là một lợi thế khác của việc sử dụng hợp đồng thông minh. Họ đảm bảo DAO tiếp tục tuân thủ các quy tắc ban đầu của nó ngay cả khi những người điều hành nó thay đổi.

Một số thẻ DAO nổi tiếng nhất và nền tảng là Uniswap ( UNI), Aave ( AAVE), Compound (COMP), Maker ( MKR) và Curve DAO.

Các bước để quyên góp tiền từ VC sau khi kết hợp DAO

Viết một trang trắng

Sau khi kết hợp DAO của bạn, bạn sẽ cần phải viết một trang trắng. Một trang trắng là một tài liệu thiết yếu giải thích DAO của bạn là gì, nó làm gì và nó hoạt động như thế nào. Nó phải rõ ràng, súc tích và dễ hiểu.

Trang

trắng của bạn sẽ được sử dụng để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng hỗ trợ DAO của bạn, vì vậy điều quan trọng là đảm bảo nó được viết tốt và thuyết phục. Để giúp bạn bắt đầu viết trang trắng DAO, hãy xem hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở đây.

Tạo một sàn sân

Ngoài một trang trắng, bạn cũng sẽ cần phải tạo ra một sàn sân. Một sàn sân là một bài thuyết trình ngắn cung cấp một cái nhìn tổng quan về DAO của bạn và mục đích của nó.

Sàn sân của bạn phải rõ ràng, hấp dẫn trực quan và dễ làm theo. Nó cũng nên bao gồm thông tin về nhóm của bạn, tiến độ của bạn cho đến nay và kế hoạch của bạn cho tương lai.

Tạo một trang web

Bước tiếp theo trong việc quyên góp tiền cho DAO của bạn là tạo một trang web. Trang web của bạn nên chuyên nghiệp và thông tin. Nó sẽ bao gồm giấy trắng của bạn cũng như bất kỳ thông tin liên quan khác về DAO của bạn.

Nó cũng nên có một cách để các nhà đầu tư tiềm năng liên lạc với bạn. Điều này có thể thông qua biểu mẫu liên hệ, địa chỉ email hoặc tài khoản mạng xã hội.

Tiếp cận với VC

Once you have created a white paper, pitch deck and website, you can start reaching out to venture capitalists, or VCs. When contacting VCs, it’s important to be clear about your objectives and what you are looking for.

Some VCs may be interested in investing in your DAO if they believe in its mission. Others may be more interested in the financial return that investing in your DAO would give them.

Related: Venture capital financing: A beginner’s guide to VC funding in the crypto space

It’s also important to remember that VCs are busy people. They receive hundreds of pitches every week, so you need to ensure that your pitch stands out.

Negotiate terms

Once you have found a VC interested in investing in your DAO, you will need to negotiate the terms of the investment. This includes the amount of money the VC will invest, and the equity stake they will receive in return.

It’s important to remember that you are in a strong position when negotiating with VCs. After all, they are the ones who are interested in investing in your DAO. As such, you should aim for terms favorable to you and your team. This includes getting a large equity stake and a high valuation for your DAO.

Close the deal

Closing the deal is an important step in raising money for your DAO. Once you have negotiated the terms of the investment, you will need to close the deal. This involves signing a contract with the VC, as well as receiving the agreed upon amount of money. It’s a good idea to have a lawyer review the contract before you sign it.

Use the funds

Once you have closed the deal and received the investment, you will need to use the money wisely. This means spending it in a way that will help your DAO achieve its objectives. Some of the things you could use the money for include hiring employees, marketing your DAO and developing new features.

It’s also important to remember that you will need to report back to the VCs on how you are using the money. For this reason, ensure that your expenses and progress are all properly tracked.

Pay back the VCs

Eventually, you will need to pay back the VCs. This could be through a sale of your company, an initial public offering (IPO) or another exit strategy. Paying back the VCs is an important step in the life cycle of a DAO. It is also a good way to show them you are committed to your business and have faith in its future.

Related: What is an IPO? A beginner’s guide on how crypto firms can go public

Can DAOs replace VCs?

DAO có phải là một sự thay thế khả thi cho các nhà đầu tư mạo hiểm? Câu trả lời là nó phụ thuộc. VCs thường đầu tư vào các công ty giai đoạn đầu và giúp họ phát triển thông qua việc cung cấp vốn, tư vấn và kết nối.

DAOs can provide some of these same services, but they’re not well suited to invest in early-stage companies. This is because DAOs are decentralized and cannot make quick and decisive decisions.

VCs, on the other hand, are centralized and can make quick decisions that help early-stage companies grow. So, while DAOs can provide some of the same services as VCs, they’re not a perfect replacement. A VC is probably a better choice if you’re looking for an organization to invest in early-stage companies.

A hybrid future of DAOs and traditional VCs

DAOs are a new and innovative way of organizing people and resources. While they can’t exactly replace traditional VCs, they can potentially disrupt the industry.

We’ll likely see a future where DAOs and traditional VCs work together to support the growth of early-stage companies. For example, a DAO could provide the capital and resources while a VC provides the mentorship and connections.

Such a hybrid model would allow early-stage companies to get the best of both worlds: the capital and resources they need to grow, and the mentorship and connections they need to succeed.

VC DAOs already exist, proving that such a model is possible. One example is The LAO, a venture capital DAO. It focuses on early-stage blockchain projects based on Ethereum (ETH) and has funded over 30 projects so far. How it works is that governance remains a function of the blockchain while an external service provider takes care of the administrative and legal procedures.

Another good example is MetaCartel Ventures, a private VC DAO and a spin-off of the Ethereum ecosystem grant fund, MetaCartel. The VC DAO arm is managed by a board of “mages,” who conduct functions like presenting investment proposals, due diligence and voting on proposals. They mainly fund early-stage decentralized applications and protocols at the moment.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *