Web3 dựa vào kinh tế học có sự tham gia, và đó là những gì còn thiếu — Sự tham gia

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Web3 được ca ngợi là một mô hình công nghệ được thúc đẩy bởi nền kinh tế sáng tạo và là trong tương lai, hay đúng hơn là sự phát triển tiếp theo của internet. Khi chúng ta rút ra các so sánh tiến hóa của công nghệ làm nền tảng mọi thứ từ tiêu thụ thông tin đến sáng tạo nội dung, Web2 đã đóng góp một sự tăng trưởng kinh tế vô song và đại diện cho một kỷ nguyên quan trọng trong quá trình tiến hóa của con người với những cách thức mới để làm việc, thông tin tiêu dùng và tiến bộ trong nền văn minh nhân loại. Vì vậy, với thành công to lớn này của Web2, tại sao cần Web3?

Khi chúng tôi suy nghĩ lại về internet, chủ yếu dựa vào một số thực thể tập trung có thiết bị, kênh thông tin cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng di động và cung cấp điểm kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ và người tìm kiếm các dịch vụ này, việc kiểm soát các kênh này cung cấp người giám sát cơ sở hạ tầng này không chỉ kiểm soát độc quyền mà còn là một điểm nghẹt thở kinh tế “quá lớn để thất bại”. Vì vậy, suy nghĩ lại internet, được thiết kế chủ yếu để di chuyển thông tin và biến thành giá trị chuyển động và sự thật, là một sự thay đổi cơ bản trong việc trao quyền cho người sáng tạo và người tham gia chứ không chỉ những người giám hộ trên cơ sở hạ tầng.

Các trình điều khiển thúc đẩy suy nghĩ gây rối này là định giá và kiểm soát quá mức của các công ty Web2, thực thi kiểm duyệt bởi sự kiểm soát hiện có của các kênh thông tin và phổ biến thông tin nhanh chóng, đó là một lực lượng tốt như trong chuyển giao tri thức nhưng bây giờ đã được vũ khí hóa với vận tốc và tính xác thực của thông tin và việc phổ biến thiên vị, không tin tưởng và thông tin sai lệch – gây khó khăn cho việc phân biệt giữa tín hiệu và tiếng ồn. Những trình điều khiển này chỉ ra không chỉ bình minh của một kỷ nguyên mới mà còn là bản chất sáng tạo của loài người để suy nghĩ lại, thiết kế lại và làm mới, định hình kỷ nguyên tiếp theo của sự tiến hóa của chúng ta.

Liênquan: Web3 là quái gì?

Mệnh lệnh Web3

Vậy làm thế nào để chúng ta hình dung mô hình mới này hình thành? Như Web3 nhằm mục đích lý thuyết hóa rằng internet thực hiện một bước nữa để tự cung tự cấp – dẫn đến một bộ phát triển công nghệ và giao thức hoàn toàn mới, sau đó sẽ là nền tảng của nền kinh tế do người sáng tạo kiểm soát bắt tay vào thông tin và chuyển động giá trị, và có các kênh rõ ràng với tích hợp sẵn niềm tin được kích hoạt bởi giao thức. Blockchain và phân cấp thường được chào hàng là các khái niệm nền tảng cho phép được coi là cần thiết cho sự phát triển của một nền tảng như vậy. Nhưng trước khi chúng ta uống sự phân cấp Kool-Aid, tôi nghĩ chúng ta nên lùi lại một bước và đánh giá lại sự thành công (và thất bại) của Web2 và quan trọng hơn, một sự chuyển đổi sang mô hình mới này, như tôi nghi ngờ những thách thức không chỉ là công nghệ định hướng.

Liênquan: Web3 có thể là chìa khóa của tiền điện tử cho thị trường chính thống

Để cho phép nền kinh tế sáng tạo do Web3 dẫn đầu trao quyền cho người sáng tạo và người tham gia, trước tiên chúng ta cần hiểu các mệnh lệnh của kinh tế có sự tham gia, trong đó trọng tâm chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tự quản, hiệu quả, bền vững và tạo ra một hệ thống kinh tế phi tập trung được nghĩ ra với ưu đãi mạnh mẽ và được bảo vệ bởi các giao thức đòi hỏi quyền sở hữu xã hội, các tác phẩm tự quản lý và trách nhiệm giải trình cho kết quả.

Participatory economics originates from previous centuries of thought and experimentation around the idea that people should be able to manage their own lives with others (on the same network plane) cooperatively and fairly with rules embedded in the incentive economy that rewards participation and penalizes wrongdoing and activities that the network views as unfair. In other words, for Web3 to work and deliver on its promise, we need participation.

Ở cấp độ rất cơ bản, sự tham gia, giống như trong thế giới thực, có thể đi qua cam kết của các nguồn lực – chẳng hạn như hệ thống, giao thức, kỹ năng, vốn trí tuệ và chuyên môn, v.v., và giá trị được tạo ra nên có sự phân phối công bằng giữa những người tham gia khác nhau dựa trên cơ bản nguyên lý của cầu và cung để giải quyết các yếu tố công bằng. Giá trị kinh tế được tạo ra sau đó sẽ cần phải được thực hiện, chiếm, phổ biến và trao đổi với các tài sản có thể thay thế và không thể thay thế khác để duy trì sự cân bằng trong bất kỳ mạng lưới kinh tế nào – tất cả điều này mà không có bất kỳ hệ thống kế toán trung tâm hoặc cơ quan nào – để giải quyết sự tự quản và giao thức gây ra công bằng structure kết cấu.

Web3, in its current context, begins to look like a stateful system of tokenized networks. Where these tokenized networks are not only attracting capital, talent and technology giving them a nation–state (with their economic structure and in-network currencies) status but also are market places and laboratories of co-creation between various projects. We have begun to see these manifest in various decentralized finance (DeFi) and nonfungible token (NFT) projects, and in a true sense, they are creating metaversical synergies between various tokenized networks.

Liênquan: Làm thế nào NFT s, DeFi và Web3 được đan xen

Để cung cấp một mạng lưới ngang hàng, đa token thực sự (theo nghĩa thực sự, đó là metaverse) nơi các dự án và cá nhân có thể đồng tạo ra và mang lại năng lượng tham gia của họ về cơ bản là cơ sở hạ tầng nền tảng cần thiết để cung cấp lời hứa Web3. Mặc dù chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có trong nền kinh tế định hướng token và tăng trưởng theo cấp số nhân trong đầu tư và định giá của các dự án này, tôi nghĩ rằng nhiều dự án trong số này không thể hiện các nguyên tắc tham gia Web3 cũng như không có sản lượng kinh tế tuân thủ các nguyên lý Web3. Thành phần cơ bản thiếu ở đây là — sự tham gia.

Sự phát triển của nền kinh tế Web3 và biến động hiện tại

Hai khái niệm công nghệ cơ bản cho phép chúng ta phân biệt giữa dữ liệu (để xác nhận và sự thật) và chuyển giá trị (đối với nền kinh tế tham gia) là Web ngữ nghĩa và phân cấp, sẽ định hình tương lai và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi từ Web2 đang phát triển nhanh chóng hiện có sang newership-driven chủ sở hữu Web3 mới hơn.

Web ngữ nghĩa mở rộng khái niệm tài liệu/thông tin trên web đến dữ liệu có giá trị, tạo điều kiện cho thông tin trở nên có ý nghĩa hơn (và có giá trị) khi liên kết ngữ nghĩa với dữ liệu. Dữ liệu sau đó được chuyển đổi thành những thứ có giá trị – dẫn đến kiếm tiền và các yếu tố trách nhiệm của các nguyên tắc Web3.

Mặt khác, phân cấp tạo điều kiện cho các mạng ngang hàng như blockchain và cho phép chúng ta di chuyển giá trị token hóa – có thể là chúng được tạo ra một cách có hệ thống (tiền điện tử) hoặc gây ra (mã thông báo đại diện cho giá trị) – và giải quyết các yếu tố công bằng tự quản và giao thức gây ra của Web3 principles nguyên tắc. Ở cấp độ rất cơ bản, khi chúng ta đóng khung các hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau xuất hiện trên các nguyên tắc Web3, thật công bằng khi cho rằng nền kinh tế của họ được liên kết với nhau. Và khi chúng tôi xây dựng một nền tảng vững chắc của Web3 với xử lý phi tập trung, kết nối và lưu trữ như các khối xây dựng nền tảng, chúng giống với cơ sở hạ tầng đám mây Web2 nhưng với cấu trúc kinh tế và các điểm kiểm soát khác nhau.

Liênquan: DAOs là nền tảng của Web3, nền kinh tế sáng tạo và tương lai của công việc

Khi các dự án phát triển và phát triển, các giá trị được mã hóa này sẽ bao gồm giá trị tập thể của cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các lớp nhân tài. Hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau này như thể hiện trong hệ thống tự nhiên sẽ phát triển mạnh; và một hệ sinh thái và kinh tế thành công sẽ thu hút nhân tài, vốn và nguồn lực với lợi ích chung được bảo tồn.

For instance, a metaverse project that includes NFTs and liquid crypto assets for fungibility will also have as the source of its success decentralized storage for artifacts, curated data model and analytics for its operation, decentralized processing and so on, lifting all the services ecosystem that would comprise Web3 ecology.

Now, many of these services are centralized so they that the challenges of the current economic system are also inherent in them, meaning they embark on on the promise of Web3 but lack its principles. This is quite evident with the volatility of crypto and increased liquidity provisioning from traditional finance in the form of stablecoin or banking on-ramps that enable the free flow of liquidity from traditional finance, thus preserving not only the growth but also the challenges of the existing financial system. So this linkage of volatility and stability of crypto markets is something we ought to discuss and the impact of this on volatility and what it means for the parallel financial systems of yield and returns.

For instance, a high yield in crypto markets will attract liquidity, and while the risk-on risk-off equation at play will attract capital and issuance of stablecoins, it also inherits the mechanics of global macro, which implies that any shifts in traditional finance capital markets, interest rates, money supply, inflation etc., which plays an important role in calculus that goes into asset valuation, begin to impact the crypto market, which, in principle, is meant to be independent and disruptive. What if we aim for self-sufficiency with truly crypto liquid and fungible assets and let the economic system work and self-correct? I find this equation worth the study and interesting, but also ironic.

This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision.

The views, thoughts and opinions expressed here are the author’s alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph.

Nitin Gaur is the founder and director of IBM Digital Asset Labs, where he devises industry standards and use cases, and works toward making blockchain for the enterprise a reality. He previously served as chief technology officer of IBM World Wire and of IBM Mobile Payments and Enterprise Mobile Solutions, and he founded IBM Blockchain Labs, where he led the effort in establishing the blockchain practice for the enterprise. Gaur is also an IBM-distinguished engineer and an IBM master inventor with a rich patent portfolio. Additionally, he serves as research and portfolio manager for Portal Asset Management, a multi-manager fund specializing in digital assets and DeFi investment strategies.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *