Goldman Sachs được cho là mắt liên minh FTX với sự hỗ trợ quản lý và niêm yết công khai

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

GoldmanSachs được cho là theo đuổi một liên minh với một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu FTX.

Giámđốc điều hành của Goldman Sachs David Solomon được cho là đã gặp Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX trong một cuộc họp đóng cửa vào tháng Ba để thảo luận về nhiều triển vọng làm việc cùng nhau, báo cáo Financial Times.

Theobáo cáo, các điểm thảo luận chính là giảm thiểu sự tuân thủ quy định ở Hoa Kỳ và Goldman Sachs đề nghị giúp họ, đặc biệt là với Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa. Ngoài hỗ trợ quy định, ngân hàng Phố Wall cũng đề nghị giúp đỡ các vòng tài trợ trong tương lai.

Báocáo mới nhất nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng tăng giữa những người khổng lồ Phố Wall truyền thống và các công ty tiền điện tử mới nổi. Goldman Sachs cũng đã thể hiện sự quan tâm trong việc giúp FTX với danh sách công khai của mình. Tuy nhiên, những người quen thuộc với vấn đề này tuyên bố rằng Bankman Fried hiện đang tìm kiếm nhiều cơ hội gây quỹ riêng tư hơn.

Liênquan: Sàn giao dịch tiền điện tử FTX giành được giấy phép ở Dubai để mở trụ sở địa phương

FTX đã tăng giá trị 32 tỷ đô la sau ba funding kinh phí rounds vòng ranging khác nhau in hundreds hàng trăm of millions triệu of dollars đô la. Vòng tài trợ cuối cùng đến cuối tháng 1 khi công ty tiền điện tử đóng một vòng tài trợ 400 triệu đô la, đây cũng là vòng tài trợ nhỏ nhất trong ba vòng tài trợ.

GoldmanSachs giống như nhiều đại gia Phố Wall khác đã đi một chặng đường dài kể từ những ngày đầu của Bitcoin bashing và hiện đang muốn lấy một chiếc bánh trong FTX, một trong những công ty thị trường tiền điện tử lớn nhất tại thời điểm này.

GoldmanSachs và FTX đã không đáp ứng yêu cầu nhận xét từ Cointelegraph tại thời điểm xuất bản.

Cácbáo cáo về liên minh giữa một trong những ngân hàng đường phố wall lớn nhất và một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đến vào thời điểm FTX đã nộp đơn với CFTC yêu cầu loại bỏ các nhà môi giới như ngân hàng Wall Street trên thị trường tài chính bằng các sản phẩm tương lai tiền điện tử của mình.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *