Cách sử dụng ATM Bitcoin

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Những điều cần thiết để sử dụng ATM Bitcoin

Có một vài điều bạn cần chuẩn bị trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng ATM Bitcoin:

Một ví tiền điện tử

Điều đầu tiên bạn cần trước khi sử dụng ATM Bitcoin là ví tiền điện tử. Cụ thể hơn, bạn sẽ cần một ví Bitcoin. Ví tiền điện tử là một ứng dụng hoặc một phần mềm cho phép bạn lưu trữ tiền điện tử của mình.

Trong trường hợp này, bạn sẽ cần một ví hỗ trợ cụ thể Bitcoin ( BTC) — ví cho phép bạn gửi và nhận Bitcoin. Không phải là một thách thức khi tìm một loại tiền điện tử tốt vì Bitcoin hầu như là loại tiền điện tử phổ biến nhất hiện có. Có rất nhiều loại ví khác nhau, và tất cả chúng đều có ưu điểm và nhược điểm của chúng.

Liênquan: Ví Bitcoin: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu lưu trữ BTC

Một máy ATM Bitcoin gần bạn

Một khi bạn có một chiếc ví, bạn sẽ cần phải tìm một ATM Bitcoin. ATM Bitcoin thường nằm ở các khu vực có lưu lượng truy cập cao, chẳng hạn như trung tâm mua sắm hoặc sân bay. Chúng trông giống như các máy ATM truyền thống, nhưng chúng cho phép bạn gửi hoặc rút tiền mặt để đổi lấy Bitcoin.

ATM Bitcoin chưa phổ biến như các máy ATM điển hình, vì vậy bạn có thể không tìm thấy một máy ATM dễ dàng, đặc biệt nếu bạn sống ở một thành phố lớn. Bạn sẽ phải sử dụng bản đồ trực tiếp như Bản đồ ATM Bitcoin hoặc Radar ATM Coin để tìm vị trí ATM Bitcoin gần bạn nhất. Ngoài vị trí, các bản đồ này cũng cho phép bạn lọc tìm kiếm của mình theo phí vận hành, loại máy và tiền điện tử được hỗ trợ.

Khi bạn tìm thấy một máy ATM Bitcoin gần bạn, hãy ghi lại địa chỉ hoặc xác định vị trí trên GPS của bạn để tìm thấy nó dễ dàng khi bạn đã sẵn sàng để sử dụng nó.

Cách mua BTC tại ATM Bitcoin

Khi bạn tìm thấy ATM Bitcoin, đây là những gì bạn cần làm:

Bước 1: Thiết lập tài khoản với nhà điều hành ATM

Most Bitcoin ATMs will require you to create an account with the ATM operator before you can use the machine. This is usually done by scanning your ID or driver’s license. The account creation process is usually pretty straightforward.

Bước 2: Nhập thông tin ví cần thiết

You will be asked to input your wallet information at the ATM, either via a QR code or an alphanumeric key. Scan your Bitcoin wallet QR using your mobile phone. If you do not have a Bitcoin wallet, you can also opt to print a paper wallet at the kiosk, which you can later use to import your Bitcoin into a wallet.

Bước 3: Chèn tiền mặt

Khi bạn đã nhập thông tin ví của mình, bạn có thể chèn tiền bạn muốn chuyển đổi thành Bitcoin. Số tiền bạn chèn và tổng Bitcoin bạn sẽ nhận được đổi lại sẽ hiển thị trên màn hình.

Địa chỉ ví Bitcoin của bạn và số tiền được gửi cũng sẽ xuất hiện.

Bước 4: Xác nhận mua hàng

The ATM will then ask you to confirm the transaction. Confirm the details of your purchase and hit the send button. Once confirmed, the machine will dispense the corresponding amount of Bitcoin into your wallet. And that’s it! You’ve successfully purchased Bitcoin from a Bitcoin ATM.

Remember, not all Bitcoin ATMs are the same, and the steps required to use them may vary slightly.

How to sell BTC at a Bitcoin ATM

When it comes to selling your Bitcoin, the process is pretty much the same as buying. The only difference is that you will need to select the option to sell —not buy — Bitcoin when you’re at the ATM. You’ll also have to ensure that the machine you’re using supports the sale of Bitcoin.

Follow the steps below to sell your Bitcoin at a Bitcoin ATM:

Step 1: Find a 2-way Bitcoin ATM near you

As with buying Bitcoin, you’ll need to find a Bitcoin ATM near you. Most Bitcoin ATMs support the purchase of cryptocurrency, so you’ll have to find one that specifically supports crypto selling. Bitcoin ATMs that can process both buying and selling of crypto are called 2-way Bitcoin ATMs or bi-directional Bitcoin ATMs.

Step 2: Set up an account with the ATM operator

You will most likely have to create an account with the ATM operator before you can use the machine. Again, this is usually done by scanning your ID or driver’s license.

Related: Bitcoin for cash: Do crypto ATMs make buying BTC easier for the mainstream?

Bước 3: Chuẩn bị địa chỉ ví của bạn để chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt

At the ATM, you will be asked to input your wallet information. You can do this via a QR code or an alphanumeric key. If you’re selling Bitcoin, you will need to provide the receiving address, so the ATM knows where to send the cash.

Step 4: Log in to your account on the Bitcoin ATM

After you input your wallet information, you will be asked to log in to your account on the Bitcoin ATM. The login process is usually pretty simple.

Step 5: Select the option to sell Bitcoin

Once you’re logged in, select the option to sell Bitcoin. You will then be asked to enter the amount of Bitcoin you want to sell. The machines typically have a minimum and maximum amount that you can sell per transaction.

Step 6: Select the “withdraw cash” option and collect cash

After you enter the amount of Bitcoin you want to sell, select the option to withdraw cash. The ATM will then dispense the corresponding amount of cash, and that’s it! You’ve now successfully sold Bitcoin at a Bitcoin ATM. Again, keep in mind that not all Bitcoin ATMs are the same, and the steps required to use them may vary slightly.

How much does a Bitcoin ATM charge?

Most Bitcoin ATMs charge a percentage of the transaction as a service fee, with a minimum amount charged per transaction. For example, Coinsource, a popular Bitcoin ATM operator in the United States, charges between 6% and 20% per transaction, with an average charge of around 11% nationwide.

There are also minimum and maximum limits per transaction. For instance, most Bitcoin ATMs have a minimum of $20 per transaction. Upper limits can range from $3000 to $9000 per day, depending on the ATM provider.

The fees charged by these ATMs comply with the regulations of the state under which they operate. So, depending on the state you’re in, the fees may vary. Generally, though, Bitcoin ATM operators need to register with the Financial Crimes Enforcement Network and comply with the Bank Secrecy Act’s Anti-Money Laundering provisions.

Some Bitcoin ATMs also offer the option to buy or sell Bitcoin without any service fees. However, these machines are usually hard to find. Note that even if an ATM doesn’t charge any service fees, the price of Bitcoin on these machines tends to be higher than the going rate on exchanges.

This is because the ATM operator needs to make a profit as well. Therefore, it’s usually not worth it to buy or sell Bitcoin on a fee-free ATM.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *