Mất SOL? Những thách thức dai dẳng tiếp tục ảnh hưởng đến giá Solana

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Ba mươi ngày qua đã là một thời gian cực kỳ giảm giá đối với các loại tiền điện tử. Vốn hóa thị trường tổng hợp của ngành này đã giảm 33% xuống 1.31 nghìn tỷ USD và sự sụt giảm của Solana ( SOL) thậm chí còn tàn bạo hơn. Hiện tại, SOL đã chứng kiến sự điều chỉnh 50% và giao dịch ở mức $51.

GiáSolana/USD tại Coinbase (màu xanh) so với viết hoa altcoin (cam). Nguồn: TradingView

Mạng lưới này nhằm khắc phục vấn đề khả năng mở rộng của blockchain Ethereum bằng cách kết hợp một cơ chế bằng chứng lịch sử (PoH) vào một blockchain bằng chứng cổ phần (PoS). Với PoH, Solana ủy nhiệm một nút trung tâm để xác định một thời gian giao dịch mà toàn bộ mạng có thể đồng ý.

Phí thấp được cung cấp bởi mạng Solana đã lôi kéo các nhà phát triển và người dùng như nhau, nhưng sự cố mạng thường xuyên tiếp tục đặt ra nghi ngờ về vấn đề tập trung hóa và nó đã có khả năng làm một số nhà đầu tư sợ hãi.

Việc ghim hiệu suất kém chỉ cho tình hình mất mạng 7 giờ vào ngày 30 tháng 4 có vẻ quá đơn giản, và nó không giải thích tại sao việc tách khớp bắt đầu một tháng trước đó. Theo Solana Labs, vấn đề được gây ra bởi các chương trình bắt đầu nhiều giao dịch trên Metaplex, một thị trường token không thay đổi (NFT) được xây dựng trên Solana.

The transaction volume surpassed six million per second during its peak, overflowing individual nodes and as a consequence, validators ran out of data memory which led to a loss of consensus and network interruption.

Để giảm thiểu vấn đề, các nhà phát triển đã giới thiệu ba bước: một sự thay đổi trong giao thức truyền dữ liệu, xử lý giao dịch theo sở hữu trọng số và “ưu tiên thực hiện dựa trên phí”.

TVL và số lượng địa chỉ hoạt động giảm

Số

liệu ứng dụng phi tập trung chính của Solana bắt đầu cho thấy sự yếu kém trước đó vào tháng 11 sau khi tổng giá trị của mạng bị khóa (TVL), đo lường số tiền gửi trong các hợp đồng thông minh của mình, liên tục thất bại trong việc duy trì mức trên 60 triệu SOL.

Solanamạng Tổng giá trị bị khóa, SOL. Nguồn: Defi Llama

However, the 50% price correction has other factors than just a reduced TVL. To confirm whether DApp use has effectively decreased, investors should also analyze the number of active addresses within the ecosystem.

SolanaDAps 7 ngày trên chuỗi dữ liệu. Nguồn: Dappradar

Dữ liệu ngày 18 tháng 5 từ Dappradar cho thấy số lượng địa chỉ mạng Solana tương tác với các ứng dụng phân cấp hàng đầu 7 đã giảm, ngoại trừ việc trao đổi DEX Orca. Sự quan tâm giảm đối với Solana DAps cũng được phản ánh trong thị trường tương lai của SOL.

Solanatương lai tổng hợp lãi suất mở. Nguồn: Coinglass

Biểu đồ trên cho thấy mức lãi suất mở tương lai Solana giảm 22% trong tháng vừa qua xuống mức 510 triệu USD hiện tại. Điều này đặc biệt quan tâm bởi vì một số lượng nhỏ hơn các hợp đồng tương lai có thể làm giảm hoạt động của các bàn chênh lệch và các nhà sản xuất thị trường.

SOL có khả năng bị đau nhiều hơn

Có lẽ không thể xác định được lý do chính xác cho sự sụt giảm giá của Solana, nhưng các vấn đề tập trung hóa sau nhiều lần mất mạng, sự giảm sử dụng Dpps của mạng và sự quan tâm mờ dần từ các nhà giao dịch phái sinh là ba yếu tố góp phần vào sự suy giảm.

The data reviewed in this article suggests that Solana holders should not expect a price bounce anytime soon because the network health metrics remain under pressure. There’s no doubt that Solana Labs has been working to reduce its dependence on the networks’ validators, but at the same time, investors want to avoid centralized projects.

Nếu

tâm lý bắt đầu cải thiện, cần có một dòng tiền gửi, tăng TVL của Solana và số lượng các địa chỉ hoạt động. Miễn là các chỉ số này tiếp tục xấu đi, không có cách nào để dự đoán đáy giá cho SOL.

Cácquan điểm và ý kiến thể hiện ở đây chỉ là những của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph. Mỗi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *