How liquid staking disrupts parachain auctions on Polkadot

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Một khoản vay đám đông là một sự kiện Polkadot (DOT) crowdsourcing ở Polkadot cho phép cộng đồng để hỗ trợ dự thầu dự án trong các cuộc đấu giá khe dù sắp tới. Người dùng đóng góp DOT, nhận phần thưởng trong thẻ dự án và nhận DOT của họ trở lại trong hai năm (thời gian cho thuê khe tiêu chuẩn). Cơ khí này giúp các dự án huy động vốn đáng kể trong các thẻ DOT thậm chí có thể vượt quá vài trăm triệu giá trị khái niệm đô la.

Nhược điểm rõ ràng đối với người dùng là cần phải khóa DOT của họ trong hai năm nơi họ không có quyền truy cập vào thanh khoản của họ trong thời gian khóa này.

Trong tài chính chính thống, có các công ty tư nhân và thỏa thuận khóa cung cấp công khai ban đầu (IPO). Các thỏa thuận khóa cấm người trong cuộc công ty — bao gồm cả nhân viên, bạn bè, gia đình và các nhà đầu tư mạo hiểm — bán cổ phiếu của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Các cổ phiếu này bị “khóa” để đảm bảo rằng chủ sở hữu của họ không vào thị trường công cộng quá sớm sau khi chào bán công khai.

Để khắc phục các hạn chế về cổ phiếu khóa, mọi người có thể tham gia sắp xếp nơi họ khóa lợi nhuận của họ hoặc thậm chí nhận được một số tiền trước cho ngày họ có thể bán cổ phiếu của họ. Luật sư doanh nghiệp bắt đầu cấm các thỏa thuận này bởi vì chúng sẽ tạo ra áp lực thị trường không cần thiết và, trong một số trường hợp, đưa ra những rủi ro pháp lý mà các nhà hàng có ý định tránh.

Khái niệm về chất lỏng staking

May mắn thay, việc kiểm tra này không liên quan gì đến lĩnh vực blockchain mà không bị hạn chế bởi các mối quan tâm của luật sư tư nhân. Chúng tôi rất có thể tạo ra quyền khiếu nại trên tài sản bị khóa bằng cách phát hành một loại thẻ phái sinh đặc biệt đại diện cho các quyền này trên các tài sản chính cơ bản.

Các thẻ phái sinh thường được đúc ở tỷ lệ 1-1 đối với các thẻ bị khóa. Chúng có thể được phát hành bởi một nhà cung cấp lưu trữ chất lỏng nếu người dùng gửi tài sản ban đầu đến địa chỉ quản lý của họ hoặc giao thức đóng dấu mục tiêu có thể gửi các token phái sinh trực tiếp đến mọi người gửi tiền để đơn giản hóa kế toán. Cơ chế thứ hai được sử dụng rộng rãi trong các nhà sản xuất thị trường tự động dựa trên Ethereum (AMM) và các giao thức cho vay tổng hợp phát hành thẻ thanh khoản — ví dụ như AAVE, Compound, hoặc Curve.

Trong mọi trường hợp, luôn có một sự phân chia rõ ràng giữa thị trường và người quản lý cuối cùng. Mỗi người dùng có thể xác nhận cơ bản tại một số điểm bằng cách gửi các thẻ phái sinh trở lại giao thức staking. Nếu phân loại là ngay lập tức, tỷ lệ giữa các thẻ phái sinh và tài sản bị khóa sẽ gần 1-1. Nếu không, nó có thể lệch tùy thuộc vào tốc độ cơ sở có thể được mở khóa.

Khái niệm này mở ra một thị trường mới nổi cho nhiều dự án tài chính phi tập trung (DeFi). Bạn có thể đã thấy khá nhiều trong số họ mang tính thanh khoản cho các loại tài sản thế chấp khác nhau, cổ phần hoạt động trong các giao thức chứng khoán (PoS) và các tài sản không lưu thông khác. Ví dụ, Lido đã hấp thụ hơn 6,7 tỷ USD trị giá Ether ( ETH) được đặt trong Ethereum 2.0 (gần 19% tổng số ETH đặt cọc trong hợp đồng tiền gửi Ethereum 2.0). Marinade Finance quản lý để có được hơn 1,6 tỷ USD trị giá SOL của Solana bị khóa thông qua giao thức của nó trên Solana.

Sự thành công của các nhà cung cấp đặt cọc chất lỏng phụ thuộc rất nhiều vào quy mô tiềm năng của tài sản bị khóa và tính năng động của các nhà đầu tư mà họ nhắm mục tiêu.

Chất lỏng staking và crowdloans trên Polkadot

Thiết kế của Polkadot crowdloans khá tự nhiên kết hôn với chất lỏng staking quá. Khối lượng thanh khoản dự kiến sẽ bị khóa trong các khoản vay cộng đồng có thể đạt 20% nguồn cung DOT (đến mức 8 tỷ đô la Mỹ ấn tượng). Thứ hai, những người tham gia cộng đồng vay thường là những nhà đầu tư tích cực nhất, những người luôn tìm kiếm để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Staking lỏng dường như là một cơ hội hấp dẫn đối với họ.

Chắc chắn, các đội DeFi tiên tiến nhất của Polkadot đã tận dụng trường hợp sử dụng này. Mỗi người trong số họ đã giới thiệu phiên bản của nó của DOT lỏng được đúc trên chuỗi của họ với tỷ lệ 1-to-1 cho DOT ban đầu bị khóa thông qua nền tảng của họ. Đây là những gì các dự án này hiện đang cung cấp cho người dùng của họ:

Staking lỏng là một cơ hội tuyệt vời cho các dự án DeFi dựa trên Polkadod để tăng tổng giá trị bị khóa (TVL) đáng kể từ khi đi. DOT lỏng sẽ là thanh khoản gắn bó với chúng trong toàn bộ thời gian cho thuê dù là hai năm.

Major market players could not miss this opportunity as well. For instance, there is a liquid DOT introduced by Binance, called BDOT, and the exchange plans to make use of that liquidity both in trading and speculation. But, we will be considering only liquid staking by ecosystem projects, so Binance USD (BUSD) and wrappers on other exchanges will be out of our today’s scope.

Lực kéo của DOT lỏng cho đến nay

Before we delve into the actual mechanics behind each setup, let’s consider some numbers we’ve gathered as of November 15 at 9:00 pm UTC:

Như chúng ta có thể thấy, các nhà lãnh đạo nhất định ở đây là Parallel và Acala. Acala xử lý số tiền khổng lồ này nhờ vào vị trí chính của nó như là một dự án hàng đầu trong hệ sinh thái. Song song quản lý để có được một khởi đầu tốt bằng cách cung cấp cho DOT đóng góp tiền thưởng trong token bản địa PARA của Paral, cũng như các khoản tiền thưởng đặc biệt từ các dự án được hỗ trợ.

Equilibrium has also announced additional bonuses in its native token EQ on every DOT locked via its xDOT platform. Besides bonuses, the project has launched a referral program that allows earning EQ on every stake to xDOT via referral links.

As such, crowd loan investors can enjoy an exclusive opportunity to earn regular crowd loan rewards while keeping their DOT liquid and get extra rewards from liquid staking on top. Seems like these pleasant additional benefits may even increase over time as competition between liquid staking providers is heating up.

Now that we looked at the landscape, let’s have a look at each project in greater detail.

Acala

Users will contribute DOT using Acala’s Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) option in Acala’s crowd loan. Contributions go to the Acala proxy account managed by the Acala Foundation. Users receive 1 lcDOT for every 1 DOT locked. Users will also receive Cardano (ACA), though it’s not clear if those will be attributed to initial DOT contributors or lcDOT holders. For now, lcDOT supports contributions only for one project, Acala.

lcDOT can be used as collateral for minting the Acala dollar decentralized stablecoin (aUSD). Also, it will likely be listed on their Uniswap-like AMM for pairs with DOT and Liquid DOT (LDOT).

At first, Acala will be collecting DOT on a proxy account controlled by a multisignature wallet from the Acala Foundation. When the Acala parachain is live, the ownership of the proxy account will be transferred from the multisig to the Acala parachain account that is fully trustless and controlled by Acala’s on-chain governance.

Despite a substantial 80%+ share of whales and institutions, that confirms the Pareto rule once again, we see an impressive number of contributions from retail users. Furthermore, there is no other option to contribute to Alcala’s crowd loan on its website, rather than lcDOT. Given the outrageous 27 million DOT collected during its crowd loan, this retail activity is quite expectable.

Parallel

Users will contribute DOT using Parallel’s cDOT mechanics. Parallel supports multiple projects and offers extra bonuses both in PARA tokens and from their “partner” projects to users participating in crowdloans via cDOT.

Parallel’s cDOT tokens will be launched when Parallel secures a parachain slot. These tokens will be used inside Parallel’s DeFi system as collateral to borrow stuff or as a lending asset on their compound-like money market protocol.

The technical setup is similar to all of the above where initially, there will be a multisig custody of user contributions that will vote for other projects collectively. There is no open information on the multisig participants at the time of writing.

It is quite predictable that most of DOT are staked for Parallel. Their website doesn’t offer any other options to participate in their crowdloan but cDOT.

It remains unclear how Parallel is going to support Moonbeam crowdloan purely from a technical perspective, as Moonbeam’s parachain doesn’t include a multisignature pallet for now. It may be even impossible to distribute Moonbeam’s crowdloan rewards in GIMR, Moonbeam native token, that will arrive at Parallel’s address managed under multisignature permissions. Despite that, the amount of DOT they collected for Moonbeam is impressive.

Interestingly enough, the picture is very similar to Acala’s. Parallel even has one single mega-contribution of 1.5 million DOT from a single address that pledged DOT for Astar, Clover, Moonbeam and Parallel.

Bifrost

Users will contribute DOT using Bifrost’s SALP protocol. SALP supports several projects which are technically suitable for handling multisig transactions. Bifrost offers its users two types of tokens: vsBond and vsToken. vsBonds are tied to particular projects and allow to collect crowd loan rewards.

They are tradeable on the “buy-in-price” pending orders exchange. vsTokens, on the other hand, are not tied to any particular project and allow users to redeem DOT at the end of the lease period when combined with corresponding vsBonds. vsTokens trade in a Bancor and 1-to-1 peg pool at maturity. vsBond and vsTokens may also be used inside Bifrost’s DeFi ecosystem.

Technically, the solution is similar to Acala’s. Initially, until Bifrost is not a parachain, they will use a multisig address controlled by Bifrost. After the project wins a parachain slot, the multisig control will be passed over to the parachain account. A prerequisite for that is the flawless functioning of Polkadot’s XCM protocol.

Astar is the clear beneficiary here specifically thanks to the single fat stake of 300,000 DOT. This money comes from DFG, a venture capitalist (VC) firm that contributed to Astar’s crowd loan via Bifrost’s liquid DOT solution.

Similar to Acala and Parallel, the Pareto rule perfectly works here as well, as the share of institutions hovers around 80% of the total DOT stake. Though in the Bifrost case, whales largely dominate over retail and average investors compared to the first two projects.

Equilibrium

Users contribute DOT via Equilibrium using its xDOT. Equilibrium supports projects that are technically capable of handling multisig transactions. Equilibrium also reportedly offers Ledger support for users who will contribute to Equilibrium via the xDOT platform.

There will be one xDOT token for different projects available while Equilibrium will be handling xDOT and project tokens separately. Equilibrium will price xDOT on a special purpose-yield AMM and promises to issue these tokens first in Genshiro (their Kusama-based canary network). Then, xDOT will be launched in Equilibrium once the project obtains a parchain slot on Polkadot. xDOT use cases on Genshiro include borrowing, lending and using them as margin to trade.

Equilibrium’s technical solution uses a multisignature wallet as well. It’s noteworthy that keys of this multisig are held by known VCs including Signum Capital, DFG, Genesis Block Ventures and PNYX.

It is quite expectable that the stake for Equilibrium as an xDOT originator overtakes most others. Like in Bifrost, Astar keeps a leading position and this most likely testifies the efficiency of Astar’s business development efforts and its partnership bonuses.

Opposed to Bifrost, the activity of retail users in xDOT prevails over other groups of investors. The project has yet to onboard as many institutions, based on the numbers above. However, Equilibrium’s bonus program that accrues extra EQ tokens on DOT contributed via xDOT may become quite attractive to large stakeholders.

Is liquid DOT staking bulletproof?

Now that we’ve looked into each project in greater detail, we might still want to clarify some other questions. The first natural one is what additional utility projects are offered on their liquid DOT, as users may essentially want to do something with their liquidity. Otherwise, what’s the real use of it?

Related: The evolution of DeFi and its unique token distribution mechanics

This largely depends on the feature set of the underlying projects. Another aspect is how fast they will be able to interconnect with other projects that might be willing to support those tokens. We can judge initial use cases on a project-by-project basis from the information we acquired above.

It looks like there are potential use cases for liquid DOT, and its further acceptance across the ecosystem will largely depend on the success of business development efforts. The one who manages to persuade other ecosystem participants to use their liquid DOT will benefit the most in the long run.

The next question is related to the redistribution of bonuses. If users contribute via liquid DOT mechanics, will they be entitled to the bonuses projects offer for “classical” trustless contributions?

There is not much info circulating about this right now, but from what we know, Acala will offer all of the bonuses it offers to its regular participants. Parallel has talked at least with two projects to offer extra crowd loan bonuses while Equilibrium and Bifrost will most likely be able to support the common bonus structure of crowd loans. However, this can drastically change further as nothing prevents Equilibrium or Bifrost from making similar arrangements with projects running their campaigns.

Last but not least, how secure is the technical setup? Given the number of hacks in DeFi, this question becomes crucially important.

The approach here is similar across the board: a custodian address for DOT managed under multisignature permissions at the start. And, it’s a reasonable solution, as multisigs have become a golden industry standard for secure asset storage. Once the project issuing liquid DOT becomes a parachain, the setup will become fully trustless.

Related: How much intrigue is behind Kusama’s parachain auctions?

The bottom line

Liquid DOT is a beautiful mechanism to unleash the liquidity of locked-up DOT that has attracted the attention of multiple projects in the ecosystem. However, all of them offer somewhat similar technical solutions.

The extent to which these different liquid DOT variations (lcDOT, cDOT, vsBond, or xDOT) will successfully mature largely depends on the business strategies those projects will undergo and how much utility they can provide to their DOT derivatives.

This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision.

The views, thoughts and opinions expressed here are the author’s alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph.

Alex Melikhov is the CEO and founder of Equilibrium, an interoperable DeFi conglomerate on Polkadot comprised of a cross-chain lending platform and order book-based decentralized exchange. With over 14 years of entrepreneurial and fintech experience, Alex has been involved in the cryptocurrency world since 2013. His current project, Equilibrium, aims to solve the problem of liquidity fragmentation in DeFi.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *