WEF 2022: Bitcoin nên được nhìn từ góc độ đổi mới, cho biết thị trưởng Miami

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Thịtrưởng Miami Francis Suarez tin rằng Bitcoin ( BTC) nên được nhìn từ góc độ đổi mới hơn là chỉ là một tài sản đầu tư.

Nhậnxét của Suarez đến trong cuộc thảo luận của ông về “Tương lai của Crypto” vào ngày thứ ba của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2022 đang diễn ra tại Davos. Ông nói:

“Chúng ta sống trong một thế giới mà các nhà đầu tư chỉ nhìn vào mọi thứ từ góc độ trở lại, nhưng Bitcoin nên được nhìn từ góc độ sáng tạo và công nghệ.”

Khiđược hỏi về quan điểm của mình về cuộc tranh luận biến động trong thị trường crypto, Suarez nói rằng hiện tượng này là một phần của hệ sinh thái crypto và đã được phổ biến giữa các công nghệ phát triển và mới sinh.

Ôngnhắc nhở mọi người rằng mặc dù cuộc tranh luận biến động dường như chỉ phổ biến trong một thị trường gấu, nó đóng một vai trò quan trọng khi thị trường cũng tăng lên.

Ôngcũng tuyên bố rằng giá Bitcoin sẽ trở nên ổn định theo thời gian khi nó sẽ chuyển từ một lớp tài sản sang một hình thức “tiền tệ”. Ông giải thích:

“Tôi sẽ nói chuyện từ góc độ Bitcoin vì đó là tiền điện tử ban đầu. Hiện tại, nó đang hành xử giống như một lớp tài sản, nhưng theo thời gian nó sẽ chuyển sang là một loại tiền tệ. Một khi khía cạnh tiền tệ của nó trở thành trung tâm, tôi nghĩ rằng giá cũng sẽ ổn định.”

Khiđược hỏi về lý do đằng sau sự hỗ trợ của ông đối với BTC, Suarez nói:

“Chúng ta có thể tin tưởng ai hôm nay? Các chính trị gia? Các ngân hàng hoặc các nhà hoạch định chính sách? Đây là nơi mà những người như Bitcoin đang tạo ra một dấu ấn, mặc dù được phát minh bởi một con người nó đã được thiết kế để tuân theo một tập hợp các mã không thể thay đổi.”

Suarezđã được tham gia bởi Giám đốc điều hành Hội đồng Đổi mới Crypto Sheila Warren, người đã đồng ý với thị trưởng Miami về cuộc tranh luận Bitcoin và nói “[Bitcoin] đã chứng tỏ khả năng của nó bằng cách duy trì thông qua nhiều chu kỳ giá cả và giá hiện tại của nó nói lên khối lượng chu kỳ của nó.”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *